The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ซับไทย ตอน 1 – 36 จบ

The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ซับไทย ตอน 1 – 36 จบ

The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา นับว่าซีรี่ย์จีนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกันเป็นจำนวนมาและเป็นเรื่องราวขององค์หญิงหลี่หมิงเยว่กับองค์ชายหลี่เชียนที่ไม่ถูกชะตากันแต่เพราะความจำเป็นของบ้านเมืองทั้งสองจึงถูกบีบบังคับให้มาอภิเษกกัน โดยที่มีข้อแม้อยู่ว่าหลี่หมิงเยว่จะใช้มนต์สะกดจิตช่วยทำให้องค์ชายหลี่เชียนระลึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาในอดีตได้ เพื่อที่จะฟื้นฟูความทรงจำหลี่เชียนจึงยอมรับการแต่งเข้ามาของหลี่หมิงเยว่ แต่ชีวิตของทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรต้องติดตามดูกันต่อไป

The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน1
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน2
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน3
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน4
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน5
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน6
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน7
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน8
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน9
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน10
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน11
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน12
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน13
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน14
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน15
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน16
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน17
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน18
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน19
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน20
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน21
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน22
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน23
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน24
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน25
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน26
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน27
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน28
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน29
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน30
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน31
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน32
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน33
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน34
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน35
The Love by Hypnotic ลิขิตแห่งจันทรา ตอน36 End

แสดงความคิดเห็นจ้า