An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 1 – 5 ซับไทย

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 1 – 5 ยังไม่จบ ซับไทย

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ในยุคบรรพกาล เจ้าแม่หนี่วาหลอมมนุษย์จากแผ่นดินสีเหลืองทำให้เกิดชีวิตและภูมิปัญญา มนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็น 9 เผ่า กระทั่งเกิดสงครามแก่งแย่งความเป็นใหญ่ ทั้ง 9 ชนเผ่าก้าวเข้าสู่สงคราม เจ้าแม่หนี่วาจึงปิดผนึกความปรารถนาและพลังสูงสุดใส่ในหินศักดิ์สิทธิ์ 9 เม็ด หวังนำพาสันติภาพกลับคืนมา แต่แล้วกลับมีการแก่งแย่งชิงดีกันเช่นเดิม จนในที่สุดหินทั้ง 9 ได้กระจัดจายไปตามแหล่งต่างๆ ที่ยังรอการค้นหา

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 1
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 2
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 3
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 4
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 5

>>>ติดตามตอนต่อไป<<<

แสดงความคิดเห็นจ้า